Contact Us

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด

ชั้น 21 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Call Center

+66 20 300 000

Working Hour

09:00 – 18:00

Need Information

info@origin.co.th

Project
Project
Britania Bangna KM.12
Britania Mega Town